cool hit counter

Muhammadiyah Lampung - Persyarikatan Muhammadiyah

 Muhammadiyah Lampung
.: Home > Struktur Organisasi

Homepage

Struktur Organisasi


Struktur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung
Periode 2015-2020


Ketua                            : Prof. Dr. H. Marzuki Noor, MS                                  NBM: 547 948

Wakil Ketua                  : Dr. H. Syarief Makhya, M.Si                                     NBM : 631 030
                                       Drs. Mansyur Hidayat, M.Sos.I                                 NBM : 929 964
                                       Drs. H. Fauzi Fattah, MM                                          NBM : 385 105
                                       Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag                                       NBM : 927 637
                                       Prof. H. Warsito, DEA., Ph.D                                    NBM : 1051257
                                       Prof. Dr. H. Yurnalis Etek                                          NBM : 234 949

                                       Drs. HM.Baijuri Rasyid, M.Ag                                  
NBM  : 559 331
Sekretaris                     : Dr. H. Sudarman, MA                                                NBM : 746 111
                                       Drs. Ahmad Syukriy, MM                                          NBM  : 599506
Bendahara                    : Ir. H. Mudzakir Noor                                                 NBM : 623 713.


Penasehat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung


Drs. H. Ahmad Husni Sjarnubi
H. Nurvaif S.Chaniago
 

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website