cool hit counter

Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah Lampung - Persyarikatan Muhammadiyah

Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah Lampung
Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah Lampung
.: Kembali ke Muhammadiyah Lampung

Homepage

Stuktur Organisasi

STRUKTUR MAJELIS PENDIDIKAN KADER 
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH 
PROVINSI LAMPUNG 
2015-2020

PEMBINA MAJELIS
Drs. Ahmad Syukri MM

Ketua:
Drs. H Ma'ruf Abidin, M.Si

Wakil Ketua:
Drs. Mukadi Ida Setiawan, MM
Dr. Badawi, M. Pd
Drs. Hermansyah, MM
Syamsudin, M. Ag

Sekretaris: 
M. Sholihin, M. Pd I

Wakil Sekretaris:
Arizal Eka Putra, M. Pd I

Bendahara:
Dra. Nurhayati Wahidah, M. Pd I

Anggota: 
Drs. Buraidi
Hasbullah, M. Pd I
Wasiyat Jarwo Asmoro, S. Kom
Hamimi, MT
Ahmad Luviadi, M.Pd I
Rohmat Santosa, S. Pd I
Tobroni Munif, S. Pd 
Tohir Rohili, S.Pd I


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website